Całki oznaczone i nieoznaczone

Jesteś studentem? Szukasz filmów z obliczania całek? Dobrze trafiłeś.

Na tej stronie znajdziesz filmy z całek. Szczegółowo na nich omówimy takie zagadnienia jak:

całkowanie przez podstawianie

całkowanie przez części

całki nieoznaczone

całki oznaczone

 

wyrażenia algebraiczne zadania

Przygotujemy Ciebie do sesji!

Zadanie 1

Obliczyć całkę stosując przekształcenia elementarne i wzory elementarne

\int\frac{(x^2-1)^3}{x}dx

Zadanie 2

Obliczyć całkę stosując przekształcenia elementarne i wzory elementarne

\int{(3+2\sqrt[4]x)^2}

Zadanie 3

Obliczyć całkę stosując przekształcenia elementarne i wzory elementarne

\int\left(\frac{3-x}{x}\right)^2