Wyrażenia algebraiczne – zadania

Na tej stronie znajdziecie darmowe filmy z zadaniami z działu wyrażenia algebraiczne przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty. Przedstawione zadania z działu wyrażenia algebraiczne zostały przygotowane z myślą o uczniach ósmych klas szkoły podstawowej. Zapraszamy do oglądania.

 

wyrażenia algebraiczne zadania

Wyrażenia algebraiczne – zadania dla ósmoklasistów

W dziale wyrażenia algebraiczne znajdują się zadania z następujących tematów

  • zapisywanie wyrażeń algebraicznych

Zadanie 1 – wyrażenia algebraiczne, zapisywanie wyrażeń algebraicznych

Wskaż wyrażenie, dla które dla x=4 przyjmuje wartość równą 5

A. \frac{24-x^2}{4}  B. \frac{2x+12}{4}  C. x^2-3x+4  D. \frac{x^2}{x-2}

Zadanie 2 – wyrażenia algebraiczne, zapisywanie wyrażeń algebraicznych

Wykonaj działania

a) 6(2,5x-4x^2)-2(x-3x^2

b) 4+\frac{12(x+3)+4x}{2}

Zadanie 3 – wyrażenia algebraiczne, zapisywanie wyrażeń algebraicznych

Podaj przykład liczby ujemnej x, dla której wyrażenie 2x^2-5000 przyjmuje wartość dodatnią.

Zadanie 4 – wyrażenia algebraiczne, zapisywanie wyrażeń algebraicznych

Prostokąt z rysunku ma wymiary x na y

Podaj obwód figury złożonej z trzech takich prostokątów ułożonych jak na rysunku poniżej