Funkcje wielu zmiennych

Jesteś studentem? Szukasz filmów z funkcji wielu zmiennych? Dobrze trafiłeś.

Na tej stronie znajdziesz filmy z funkcji wielu zmiennych. Szczegółowo na nich omówimy takie zagadnienia jak:

ekstrema funkcji wielu zmiennych

pochodne cząstkowe

warunek konieczny istnienia ekstremum

 

wyrażenia algebraiczne zadania

Przygotujemy Ciebie do sesji!

Zadanie 1

Znajdź ekstrema lokalne funkcji

f(x,y)=x^3+xy^2+6xy

Zadanie 2

Znajdź ekstrema lokalne funkcji

f(x,y)=(x^2+y)\sqrt{e^y}