Liczby zespolone

Jesteś studentem? Szukasz filmów z liczb zespolonych? Dobrze trafiłeś.

Na tej stronie znajdziesz filmy z liczb zespolonych. Szczegółowo na nich omówimy takie zagadnienia jak:

postać algebraiczna liczby zespolonej

postać trygonometryczna liczby zespolonej

potęgowanie liczby zespolonej

pierwiastkowanie liczby zespolonej

 

Przygotujemy Ciebie do sesji!

Zadanie 1

Rozwiąż równanie w liczbach zespolonych

z^2+4z+5=0

Zadanie 2

Rozwiąż równanie w liczbach zespolonych

z^2+(4-3i)z+(1-7i)

Zadanie 3

Rozwiąż równanie w liczbach zespolonych

z^4-iz^2+2=0

Zadanie 4

Przedstaw na płaszczyźnie zespolonej zbiór punktów

A=\left\{z\in C: \left |\frac{z-5}{z+1-4i}\right |=1\right\}

Zadanie 5

Przedstaw na płaszczyźnie zespolonej zbiór punktów

A=\left\{z\in C: 2\leq |z|\leq 3\right\}

Zadanie 6

Rozwiąż równanie w liczbach zespolonych

A=\left\{z\in C: re(z-2)\leq1 \wedge arg~z=\frac\pi 6 \right\}

Zadanie 7

Rozwiąż równanie w liczbach zespolonych

A=\left\{z\in C:0<arg~z\leq \frac\pi 4 \right\}

Zadanie 8

Oblicz:

a.) (2-4i)(1+i)

b.) \frac{2+3i}{2-y}

c.) \frac{(1-i)^2-i}{(1+2i)^2+1}

Zadanie 9

Przedstaw w postaci trygonometrycznej liczby zespolone:

a.) -\sqrt 3 + i

b.) \sqrt 3 -i

c.)  4-4i

Zadanie 10

Oblicz:

a.) \sqrt[3]{-1}

b.) \sqrt[6]{-27i}