Nasz zespół

Jesteśmy czynnymi nauczycielami z kilkunastoletnim stażem. Wśród nas są współautorzy podręczników do liceum i kilku publikacji naukowych z matematyki wyższej.

Maciej Litwicki

Szkoła podstawowa, szkoła średnia.
Dowody matematyczne, rachunek prawdopodobieństwa, geometria.

Justyna Rubaj

Studia wyższe, szkoła średnia, matura na poziomie podstawowym i rozszerzonym.
Rachunek różniczkowy, geometria analityczna, zadania optymalizacyjne.

Paweł Jarczyk

Studia wyższe, matura na poziomie rozszerzonym
Analiza matematyczna, algebra, topologia, liczby zespolone.

Maciej Litwicki

Szkoła podstawowa, szkoła średnia.
Dowody matematyczne, rachunek prawdopodobieństwa, geometria.

Justyna Rubaj

Studia wyższe, szkoła średnia, matura na poziomie podstawowym i rozszerzonym.
Rachunek różniczkowy, geometria analityczna, zadania optymalizacyjne.

Paweł Jarczyk

Studia wyższe, matura na poziomie rozszerzonym
Analiza matematyczna, algebra, topologia, liczby zespolone.