Regulamin sklepu internetowego

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego, oferującego czasowy dostęp do dokumentu cyfrowego.
 2.  Sklep internetowy prowadzony jest przez MASZNAJUTRO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą w UL. NADWIŚLAŃSKA 3 / 3, 30-527 KRAKÓW, zarejestrowaną w KRS:0000871371, NIP:6793208849, REGON:387598871.
 3. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego, w tym zasady dokonywania zamówień, płatności, dostawy oraz zwrotów.
 4. Regulamin jest dostępny dla każdego Klienta w sklepie internetowym w sposób umożliwiający jego pobranie, odczytanie, skopiowanie i zapisanie na trwałym nośniku.
 5. Korzystanie ze sklepu internetowego oznacza akceptację regulaminu.

§2.Definicje

 1. Sklep internetowy – sklep prowadzony przez [nazwa firmy] pod adresem [adres internetowy], oferujący czasowy dostęp do dokumentu cyfrowego.
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonuje zakupu w sklepie internetowym.
 3. Dostęp – uprawnienie Klienta do przeglądania wybranego dokumentu cyfrowego przez okres jednego dnia, od momentu dokonania zakupu.
 4. Dokument cyfrowy – plik elektroniczny zawierający określoną treść, udostępniany Klientowi na zasadzie czasowego dostępu.
 5. PayU – system płatności internetowych obsługujący transakcje dokonywane przez Klientów w sklepie internetowym.

§3.Opis sprzedawanych produktów lub świadczonych usług

 1. Sklep internetowy oferuje czasowy dostęp do dokumentów cyfrowych.
 2. Dokumenty cyfrowe udostępniane są w formie plików elektronicznych, które Klient może wyświetlać przez okres jednego dnia od momentu dokonania zakupu.
 3. Informacje dotyczące oferowanych dokumentów cyfrowych, w tym ich tytuły, opisy i ceny, są widoczne w sklepie internetowym.

§ 4.Zasady korzystania ze sklepu internetowego

 1. Sklep internetowy jest dostępny przez całą dobę, z wyjątkiem przerw technicznych związanych z konserwacją systemów.
 2. Klient może dokonywać zakupów w sklepie internetowym po dokonaniu rejestracji.
 3. Zamówienia są przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem sklepu internetowego, poprzez wypełnienie formularza zamówienia.
 4. W celu dokonania zakupu, Klient wybiera interesujący go dokument cyfrowy oraz akceptuje regulamin.
 5. Po wybraniu dokumentu i akceptacji regulaminu, Klient zostaje przekierowany do systemu płatności PayU, gdzie dokonuje płatności.
 6. Po dokonaniu płatności, Klient otrzymuje potwierdzenie zamówienia zawierające informacje o zakupionym dokumencie cyfrowym oraz informację o sposobie korzystania z dostępu.
 7. Dostęp do zakupionego dokumentu cyfrowego jest udzielany Klientowi na okres jednego dnia, licząc od momentu dokonania zakupu.
 8. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, związane z dostępem do dokumentu cyfrowego, wynikające z winy Klienta lub wynikłe z nieprawidłowego działania sprzętu lub oprogramowania Klienta.

§5.Informacja o metodach płatności w sklepie internetowym

 1. W sklepie internetowym dostępne są następujące metody płatności: karty płatnicze, przelewy bankowe oraz płatności z portfela elektronicznego w systemie PayU.
 2. Sklep internetowy nie pobiera dodatkowych opłat z tytułu wyboru konkretnej metody płatności.

§6.Informacje o kosztach i sposobach dostawy towaru w sklepie internetowym

 1. Zakupiony dokument cyfrowy jest udostępniany Klientowi bezpośrednio po dokonaniu płatności.

§7.Informacje o możliwości reklamacji i jej warunkach

 1. W przypadku problemów technicznych związanych z dostępem do dokumentu cyfrowego, Klient może skontaktować się z obsługą sklepu internetowego poprzez adres e-mail:kontakt@masznajutro.pl.
 2. W celu rozwiązania problemu technicznego, Klient powinien podać w e-mailu szczegółowy opis problemu oraz swoje dane kontaktowe.
 3. Sklep internetowy dokłada wszelkich starań, aby rozwiązać problem techniczny jak najszybciej.

§8.Postanowienia końcowe

 1. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie.
 2. Klient będzie zobowiązany do zapoznania się z nową wersją regulaminu, co nastąpi przed kolejnym zakupem.
 3. W przypadku zmiany regulaminu, Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej przed wejściem w życie zmian regulaminu.
 4. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub wyłączenia sklepu internetowego w dowolnym momencie.
 5. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępu do sklepu internetowego lub usług świadczonych za jego pośrednictwem, w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień regulaminu lub prawa polskiego.
 6. Wszelkie spory wynikłe między Klientem a sklepem internetowym będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby sklepu internetowego.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 maja 2023 roku i obowiązuje do odwołania.
 8. Regulamin został sporządzony w języku polskim i może być udostępniany Klientowi również w innych językach, w przypadku dostępności tłumaczenia.
 9. W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z regulaminem, Klient może skontaktować się z obsługą sklepu internetowego poprzez adres e-mail.