Jeśli masz kłopoty z nauką matematyki, skorzystaj z naszych korepetycji z matematyki online.

Nasze korepetycje z matematyki online udzielamy za pomocą Skype’a, oraz używamy do tego odpowiednich narzędzi (tablet), tak żeby podczas korepetycji uczeń, któremu udzielane są korepetycje z matematyki online widział na swoim ekranie jak korepetytor podchodzi do rozwiązywania zadania.

Na ekranie może pojawić się widok z tableta lub łączony widok tableta z korepetytorem.

Skorzystaj z naszych korepetycji. Oferujemy wysoką jakość naszych usług. Osobami udzielającymi korepetycji z matematyki online są czynni nauczyciele. Zapraszamy do współpracy.

Oferujemy korepetycje online między innymi z następujących działów matematyk i na następujących poziomach:

Szkoła podstawowa

 • Liczby naturalne
 • Liczby całkowite
 • Ułamki zwykłe i dziesiętne
 • Potęgi i pierwiastki
 • Elementy algebry
 • Wyrażenia algebraiczne
 • Obliczenia procentowe
 • Równania
 • Proste, odcinki i kąty
 • Wielokąty, koła, okręgi i bryły

Liceum

 • Liczby rzeczywiste
 • Wyrażenia algebraiczne
 • Równania i nierówności
 • Funkcje
 • Ciągli liczbowe
 • Trygonometria
 • Planimetria
 • Geometria
 • Stereometria
 • Rachunek różniczkowy

Studia

 • Analiza matematyczna
 • Algebra Liniowa
 • Topologia
 • Równania różniczkowe
 • Teoria mnogości
 • Analiza funkcjonalna
 • Matematyka dyskretna
 • Rachunek prawdopodobieństwa
 • Statystyka
 • Matematyka finansowa

Hej! Wypróbuj z nami korepetycje z matematyki

Nasi korepetytorzy wytłumaczą Ci każdy matematyczny problem w łatwy, przystępny sposób.