Korepetycje z matematyki online

Oprócz rozwiązywania zadań online, nasz zespół zajmuje się udzielaniem korepetycji online (za pomocą Skype'a). Używamy do tego odpowiednich narzędzi (tablet), tak żeby podczas korepetycji uczeń widział (online) na swoim ekranie jak korepetytor podchodzi do rozwiązywania zadania. Na ekranie może pojawić się widok z tableta lub łączony widok tableta z korepetytorem.
Zapraszamy do współpracy.

  • Jeśli masz kłopoty z nauką matematyki, skorzystaj z naszych korepetycji z matematyki online.

  • Nasze korepetycje z matematyki online udzielamy za pomocą Skype’a, oraz używamy do tego odpowiednich narzędzi (tablet), tak żeby podczas korepetycji uczeń, któremu udzielane są korepetycje z matematyki online widział na swoim ekranie jak korepetytor podchodzi do rozwiązywania zadania.

  • Na ekranie może pojawić się widok z tableta lub łączony widok tableta z korepetytorem.

  • Skorzystaj z naszych korepetycji. Oferujemy wysoką jakość naszych usług. Osobami udzielającymi korepetycji z matematyki online są czynni nauczyciele. Zapraszamy do współpracy.

Oferujemy korepetycje online między innymi z następujących działów matematyk i na następujących poziomach:

Szkoła podstawowa

Liceum

Studia